2021 චීනයේ ආනයන හා අපනයන තත්ත්වය පිළිබඳ විශ්ලේෂණය සහ අනාවැකි

ගෝලීය වසංගතය පාලනය වී ඇති අතර, ලෝක ආර්ථිකය සෙමෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වන අතර, චීනයේ ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන මිණුම් සලකුණු යටතේ, වසරින් වසර චීනයේ සමස්ත ආනයන හා අපනයන 2021 දී ඇමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.9 ක් පමණ වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත. 5.7%ක පමණ වර්ධනයක්; එයින්, මුළු අපනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.7 ක් පමණ වන අතර, වාර්ෂික වර්ධන වේගය 6.2%ක් පමණ වනු ඇත; මුළු ආනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.2 ක් පමණ වන අතර වාර්ෂිකව 4.9%ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි; සහ වෙළෙඳ අතිරික්තය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 76.6.6 ක් පමණ වනු ඇත. ශුභවාදී වාතාවරණය යටතේ, 2021 දී චීනයේ අපනයන හා ආනයන වර්ධන මිණුම් සලකුණු අවස්ථා හා සසඳන විට පිළිවෙලින් 3.0% සහ 3.3% කින් වැඩි විය; අශුභවාදී වාතාවරණය යටතේ, 2021 දී චීනයේ අපනයන හා ආනයන වර්ධන මිණුම් සලකුණු තත්ත්‍වයට සාපේක්ෂව පිළිවෙලින් 2.9% සහ 3.2% කින් අඩු විය.

2020 දී චීනයේ නව කොරෝනා වයිරස් නියුමෝනියාව පාලනය කිරීමේ පියවරයන් සාර්‍ථක වූ අතර චීනයේ විදේශ වෙළෙඳාම මුලින්ම මර්දනය කරන ලද අතර වර්ධන වේගය වසරින් වසර වැඩි විය. නොවැම්බර් 1 සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලය තුළ අපනයන පරිමාව 2.5%ක සාධනීය වර්ධනයක් ලබා ඇත. 2021 දී චීනයේ ආනයන හා අපනයන වර්ධනය තවමත් විශාල අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දී සිටී.

එක් අතකින් එන්නත් යෙදීම ගෝලීය ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට දායක වන අතර නව අපනයන ඇණවුම් දර්ශකය වැඩිදියුණු කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන අතර කලාපීය පුළුල් ආර්ථික හවුල් ගිවිසුමක් (ආර්සීඊපී) අත්සන් කිරීම චීනය සහ වෙළෙඳ අතර ඒකාබද්ධතාවය වේගවත් කිරීමට හේතු වේ. එහි අසල්වැසි රටවල්; අනෙක් අතට සංවර්ධිත රටවල වෙළඳ ආරක්‍ෂාවේ රැල්ල පහව නොයන අතර විදේශීය වසංගතය අඛණ්ඩව පැසෙමින් පවතින අතර එය චීනයේ වෙළඳ වර්ධනය කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය.


පශ්චාත් වේලාව: අප්රේල් -12-2021